Δίκτυα Σωληνώσεων

Εγκατάσταση συστήματος αμμωνίας στην Λάρνακα για την εταιρεία PARTY ICE

Εγκατάσταση δικτύου ατμού και chiler για το τυροκομείο Κόρνου

Εγκατάσταση γραμμών προϊόντος ατμού chiller για το τυροκομείο κουρουση

Εγκατάσταση δικτύων για υπηρεσίες στο τυροκομείο Όλυμπος

Συγκολήσεις

Συγκόλληση μεταλλικών δοκών με διαδικασία ΜΜΑ για την εταιρεία, Cyprus metal

Συγκόλληση σωληνώσεων για την Τελμε για την πολυτεχνική

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών