Εξειδίκευση στις κατασκευές με έμφαση στις μεταλλικές κατασκευές και τον ενεργειακό τομέα.

Δραστηριοποιούμαστε απο το 2017 με κύριο προταίρημα την εξυπηρέτηση του πελάτη!

1

Μεταλλικές κατασκευές

2

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις – Δίκτυα Σωληνωσεων 

3

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

4

Εξειδικευμένες Συγκολλήσεις

Έργα

Διάφορα έργα